Affärsidé, vision och affärsmodell

Affärsidé

Harry Holms skall erbjuda huvudsakligen rostfria produkter till kunder som uppskattar god kvalité, hög kreativitet och lyhördhet

Harry Holms skall erbjuda marknaden allt från skräddarsydda produkter till stora volymer. Vi skall alltid skapa kundnytta oberoende marknad.

Vision

Harry Holms är det självklara förstahandsvalet för produkter och tjänster som uppfyller kundens önskemål och behov.

Genom vår attraktivitet och stabilitet frambringar vi ökad affärsnytta för våra kunder.

Affärsmodell

  • Vi tillverkar och säljer produkter både under eget varumärke såsom kunds varumärke.
  • Vi säljer våra produkter och tjänster direkt till marknaden eller genom återförsäljare.
  • Våra produkter är spridda över ett stort geografiskt område med primärt fokus på Europa. Övrig spridning globalt mottages med intresse.
  • Vi säljer våra produkter primärt till sjukvård, kemi och industri men andra branscher skall beaktas med nyfikenhet.
  • Vår produktion skall genomsyras av effektivitet, flexibilitet, struktur och bred kompetens.