Affärsidé, vision och affärsmodell

Affärsidé

Vi erbjuder huvudsakligen rostfria produkter till kunder som uppskattar god kvalité, hög kreativitet och lyhördhet.

Vi erbjuder marknaden allt från skräddarsydda produkter i låga till stora volymer. Vi skapar alltid kundnytta oberoende av marknad.

Vision

Harry Holms skall vara det självklara valet för de produkter och tjänster som vi erbjuder.

Affärsmodell

  • Vi tillverkar och säljer produkter både under eget varumärke såsom kunds varumärke.
  • Vi säljer våra produkter och tjänster direkt till marknaden eller genom återförsäljare.
  • Våra produkter är spridda över ett stort geografiskt område med primärt fokus på Europa.
  • Vi säljer våra produkter primärt till sjukvård, kemi och industri.
  • Vår produktion skall genomsyras av effektivitet, flexibilitet, struktur och bred kompetens.