Våra applikationer

Ett samarbete med Harry Holms börjar nästan alltid i dialogen med kund. Vi fångar upp idéer och önskemål och möter upp med innovativa produkter eller produktionstjänster som motsvarar branschspecifika krav.

Höga hygienkrav är en gemensam nämnare för mycket av det vi gör. Harry Holms produkter är näst intill obligatoriska på sjukhus, steriltekniska enheter och vårdcentraler men också på tandkliniker, veterinärmottagningar och laboratorier.

En viktig och naturlig applikation är också hygienområdet och den kemiska industrin där producenter och grossister av t.ex tvål, desinfektionsmedel och andra rengöringsprodukter använder våra dispensers och hållare för sina produkter.

Funktionalitet, robust konstruktion och hållbarhet gör också i högsta grad våra produkter lämpade för industriella behov som t.ex tvättning, förvaring och olika typer av hantering.

Flera av våra produkter har satt standard på marknaden och vi har idag ett stort antal kunder över hela världen.

Hitta dina produkter via miljö

Hygien

Hygien

Rostfria dispensers för t.ex tvål och handdsprit samt specialutvecklade hållare för skyddshandskar och annan hygienutrustning erbjuds grossister och tillverkare av kemisk-tekniska produkter.

Läs mer

Sjukvård, hygien och steril

Vård & steril

Rostfria trådkorgar, instrumentgaller, hållare och vagnar är obligatoriska inslag på sjukhus, sterilenheter och vårdcentraler men också på tandkliniker, djursjukhus och laboratorier.

Läs mer

Industri och legotillverkning

Industri

Robust konstruktion och genomtänkta detaljer gör våra korg- och trådprodukter i rostfritt stål väl lämpade för tvätt, förvaring och annan varuhantering i krävande industrimiljöer.

Läs mer