Industri och legotillverkning

Industri

Robust konstruktion och genomtänkta detaljer gör Harry Holms korg- och trådprodukter i rostfritt stål väl lämpade för krävande industrimiljöer. Användningsområdena är många. Vi levererar tvättkorgar och tvättfixturer i standard och specialutföranden till elektronik-, fordons-, verkstads- läkemedels- och livsmedelsindustrin men också till tillverkare av steriliserings- och storköksutrustning.

Våra produkter utvecklas ständigt sett till både utseende och funktion. Anpassningar görs till nya användningsområden och kombinationer utvecklas där produkter samspelar för att lösa komplexa behov.

Vårt industriprogram omfattar tvättkorgar och tvättfixturer i standard- och
specialutföranden som passar väl in inom de flesta industrigrenar.

Industriprodukterna har en robust konstruktion och kvalitet i alla detaljer, vilket borgar för funktionalitet, slitstyrka och en fantastisk livslängd.

Som standard tillverkas korgarna av material AISI.304. Vid förfrågan erbjuds även AISI.316. Industritvättkorgarna har som standard ingen ytbehandling, men kan vid önskemål erhållas elektrolytpolerade.

Tvättkorgar för Allkal

Case

Tvättkorgar för Allkal

Läs mer