Vård och sterila miljöer

Harry Holms produkter har en svårslagen position inom den svenska sjukvården. Förklaringen är enkel. Vårdpersonalen har själva fått vara med och bestämma hur produkterna ska se ut. Slutanvändarens deltagande i utvecklingsarbetet är ovärderligt och flera av våra huvudprodukter har vuxit fram utifrån idéer från våra kunder.

Rostfria trådprodukter genom hela vårdkedjan

Hygien går som en röd tråd genom hela vårt sortiment. Trådkorgar, instrumentgaller, vagnar, dispensers och hållare är utformade för att svara upp mot extrema krav på renlighet och säkerhet för patienter och personal.

Många av våra produkter är konstruerade för att användas genom hela instrumenthanteringsprocessen, från operation till rengörning, sterilisering och förvaring.

Ytbehandling och öppen konstruktion motverkar bakterieansamlingar och gör de rostfria produkterna enkla att rengöra och autoklavera. Robust design och genomtänkta materialval gör dessutom att produkterna håller sig fräscha länge.

 

 

I sjukvårdsmiljöer över hela världen

Våra produkter utvecklas ständigt sett till både utseende och funktion. Anpassningar görs till nya användningsområden och kombinationer utvecklas där produkter samspelar för att lösa komplexa behov.

Våra produkter förekommer i offentliga och privata sjukvårdsmiljöer över hela världen. Funktionella lösningar från Harry Holms finns i sjukhusets operationssalar, steriltekniska enheter och laboratorier liksom i allmänvårdens behandlingsrum.