Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sjukvård, hygien och steril

Allkal

Industri och legotillverkning

KiiltoClean AS

Kemiindustri

Karolinska Sjukhuset

Sjukvård, hygien och steril