Integritetspolicy

Integriteten är viktig för oss på Harry Holms. Som kund, leverantör och medarbetare ska du känna dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter. Våra värderingar och rutiner finns samlade i vår integritetspolicy.

Hur länge sparar Harry Holms dina personuppgifter? 

Harry Holms lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka personuppgifterna samlades in.

Vilken information samlar ni in om mig?

Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla en tjänst till dig, det inkluderar:

  • email
  • namn
  • kontaktuppgifter
  • Ev underlag för att leverera offert
  • Ev information kopplade till order, avtal eller konversationer

Hur kommer ni använda min information?

Vi behöver veta en del om dig för att kunna förse dig med informationsutskick, offerter och statistik i linje med denna övergripande policy. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Dina dataskyddsrättigheter

Du har rätt att begära att Harry Holms tillhandahåller information om de personuppgifter som Harry Holms har bearbetat och att få åtkomst till dessa personuppgifter. Du har även rätt att begära att felaktiga personuppgifter korrigeras eller att dina personuppgifter raderas. Du har dessutom rätt att begära att bearbetningen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att du begär att Harry Holms begränsar bearbetningen av dina personuppgifter under vissa omständigheter.

Du har även rätt att motsätta dig bearbetning baserad på ett legitimt intresse eller bearbetning för direktmarknadsföringsändamål. Du har även rätt till dataportabilitet (överföring av dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig) om Harry Holms bearbetning av dina personuppgifter baseras på samtycke eller uppfyllande av avtal och är automatiserad.

Du har även rätt att framföra de klagomål du kan tänkas ha angående Harry Holms bearbetning av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att begära att Harry Holms rättar eller raderar personuppgifter om dig, eller begränsar behandlingen av dessa. Du kan också invända mot Harry Holms behandling av personuppgifter om dig, eller begära dataportabilitet. Notera dock att Harry Holms inte alltid kommer att ha en skyldighet att tillgodose förfrågningar avseende radering och begränsning, invändningar, eller dataportabilitet. Bedömningar av dessa rättigheter och Harry Holms rättsliga förpliktelser kommer att göras i varje enskilt fall.

Personuppgiftsansvarig

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:

Harry Holms AB
Rörläggarevägen 7
684 30 Munkfors
info@harryholms.se