Huvudkontor

Harry Holms AB
Rörläggarevägen 7
684 30 Munkfors

Tel. 0563-533 50
info@harryholms.se

Vår personal

Jesper Gunnarsson Berg

VD / Marknad
Tel. 0563-791 859
Mob. 070-350 17 67
jesper.gunnarsson.berg@harryholms.se

Oliver Holm

Säljare / Konstruktionsansvarig
Tel. 0563-533 51
Mob. 070-510 24 19
oliver.holm@harryholms.se

Olof Jönsson

Produktionsansvarig / Inköp
Tel. 0563-533 54
olof.jonsson@harryholms.se

Anna-Lena Berglind

Ekonomiansvarig
Tel. 0563-533 53
anna-lena.berglind@harryholms.se

Göran Frödén

Kvalitetsansvarig
Tel. 0563-533 56
goran.froden@harryholms.se