Legoproduktion av rostfria detaljer

Finurligheten och den tekniska fingertoppskänslan hos vår grundare Harry Holm har följt oss i generationer och vi är idag en erfaren och uppskattad samarbetspartner till svensk industri. Vi utför legoproduktion av rostfria detaljer, där högteknologisk, automatiserad bearbetning som bockning och svetsning varvas med gediget hantverk från skickliga yrkesmän.

Ett produktionssamarbete med Harry Holms växer ofta fram i samtalet med kund. Du har med dig kunskapen och önskemålen kring slutprodukten. Vi möter upp med innovationskraft, teknisk kompetens och erfarenhet från liknande produktion.

Flera av värdekedjans länkar

Vi deltar gärna som problemlösare i inledningsskedet och finner lösningar som effektiviserar tillverkningen och optimerar produktionsekonomin.

I genomtänkt maskinpark erbjuds automatisk trådbockning i robotar, automatisk och manuell punkt- och tigsvetsning samt specialbyggda automatmaskiner anpassade till produkterna. Vi har även egen betning och elpolering i huset. Lång erfarenhet och gedigna kunskaper kring formning och svetsning av rostfritt stål står alltid till ditt förfogande.

Vår produktion är byggd för att klara kvalitet och bra ekonomi i både stora och små serier. Vi har en hög flexibilitet och klarar utan problem snabba förändringar, både före och under processen.

Dialog & analys

Dialog och analys

Vi fångar upp idéer och önskemål och formar en produktion som motsvarar kravbilden.

Produktion

Produktion

Vi erbjuder kapacitet och flexibilitet för stora och små serier till utmärkt produktionsekonomi.

Utvärdering

Utvärdering

Varje steg i processen kontrolleras och utvärderas för att säkerställa hög och jämn kvalitet.