IVA-system

Flexibilitet är utgångspunkten för vårt program av korgar, krokar, hållare och brickor för IVA-system.Produkterna appliceras snabbt och enkelt i sjukvårdens IVA-skenor.

Kompletta system som formas helt efter användarens önskemål. Samtliga delar är smidiga att montera och ta loss vid t.ex rengöring och desinficering.