Instrumentgaller

Rostfria instrumentgaller för sterilmiljöer – s.k Spri-korgar - och insatskorgar erbjuds i flera olika storlekar. Instrumentgallren är staplingsbara med god genomspolning.

Som tillval erbjuds lock, innerlock och en rad genomtänkta tillbehör som instrumentfjädrar och saxstöd. Programmet omfattar även specialkorgar för provrör.