Mycket som talar för Harry Holms

Visst finns det starka skäl att välja Harry Holms om du söker trådprodukter eller kvalificerad legotillverkning i rostfritt stål. Här finns de innovativa idéerna och spetskompetens kring konstruktion och produktion. Här finns också kunnandet och förståelsen kring slutproduktens funktion.

Originalprodukter av hög svensk kvalitet

Utgångspunkten för Harry Holms produkter är ofta plåt och rostfritt stål. Vi konstruerar, testar och producerar genomtänkta patenterade originalprodukter av svenskt råmaterial. I egen konstruktionsavdelning utvecklas produkter anpassade efter våra kunders krav.

Produktprogrammet är brett och omfattar ett stort antal artiklar. Flera av produkterna har satt standard på marknaden och vi har idag kunder över hela världen. Många av de korgar, galler och dispensers som idag förekommer på marknaden kommer ursprungligen från Harry Holms.

Hightech - på värmländskt vis

All produktion genomförs – under ett och samma tak – i vår egen produktionsmiljö i värmländska Munkfors.

Här varvas högteknologisk, automatiserad bearbetning med uppfinningsrikedom, finurlighet och genuint värmländskt hantverk. Erfarna operatörer, med stor yrkeststolthet, följer produkterna från utveckling och produktion till avslutande kvalitetstester och leverans.

Hos Harry Holms är det du som bestämmer

En produkt från Harry Holms växer ofta fram i samtalet med dig som kund. Du har med dig kunskapen och önskemålen som användare, vi lyssnar lyhört och möter upp med innovativa produkter eller produktionstjänster som motsvarar dina krav.

Vår produktion är byggd för storskalighet men också för att med hög kvalitet och bra ekonomi klara små serier av kundanpassade produkter.

Som kund kan du följa och påverka hela processen. Vi är nöjda första då slutprodukten är på plats och allting fungerar.

Vi kan våra kunders verksamhet

Harry Holms produkter har en svårslagen position inom europeisk sjukvård och industri. Relationerna är djupa och vi har under decennier lärt oss vad som är viktigt i våra kunderns verksamhet.

Kunddialogen ger oss fördelar i vårt eget utvecklingsarbete och flera av våra huvudprodukter har vuxit fram utifrån idéer från våra kunder.

Kvalificerad legoproducent

Den tekniska fingertoppskänslan hos vår grundare Harry Holm har följt oss i generationer och vi är idag en erfaren och uppskattad legotillverkare till svensk industri

Vi har gedigen produktionerfarenhet kring rostfria produkter och en genomtänkt, automatiserad maskinpark för bockning, svetsning och elpolering.

Produktionsbild