Dispensers för desinfektionsmedel

KiiltoClean AS

Norska KiiltoClean AS producerar och marknadsför hygienlösningar på den nordiska marknaden. Företaget är marknadsledande på desinfektion i Norge.

Vårt åtagande

Harry Holms och Antibac/Kiilto Norge har en lång historia tillsammans, där Harry Holms förser Kiilto med dispensers till bolagets desinfektionsmedel.

Under Corona pandemin 2020/2021 intensifierades samarbetet både i antal produkter och volymer. Det har varit en intensiv och utvecklande tid där täta kontakter, uppfinnelserikedom och vår gemensamma plan för genomförandet resulterat i punktliga leveranser till slutkund. Vi kunde därför bidra till minskad smittspridning på sjukhus och vårdinrättningar.

Från Harry Holms sida är vi oerhört glada för det samarbete vi utvecklat med Kiilto Norge. Vår ambition är att fortsätta i samma anda för att på så sätt säkra en långsiktig och hållbar relation många år framöver.

Så tycker kunden

”Vi från Kiilto Norge är väldigt nöjda med vårt sammarbete med Harry Holms. Att ha en leverantör med stort kundfokus och stolthet över sin produkt har för oss resulterat i att vi kunnat erbjuda våra kunder en komplett nordisk kvalitetsprodukt som fungerar optimalt tillsammans med våra Antibac®-produkter”.

May-Britt Siljan
Marketing Manager, Kiilto Norge

”Vårt långa sammarbete är också ett kvitto på att våra kunder upplever produkterna från Harry Holms som brukarvänliga och solida”.

Camilla Hamberg
Sales Manager, Kiilto Norge

KiiltoClean AS

Dispensers för desinfektionsmedel

KiiltoClean AS

Dispensers för desinfektionsmedel

KiiltoClean AS

Dispensers för desinfektionsmedel