Produktion

Produktionen är själva navet i vår verksamhet. I effektiva och genomtänkta flöden samspelar en modern, automatiserad maskinpark med genuint hantverk från erfarna operatörer.

Produktionen omfattar bearbetning av plåt och rostfritt stål. I genomtänkt maskinpark erbjuds automatisk trådbockning i robotar, automatisk och manuell punkt- och tigsvetsning samt specialbyggda automatmaskiner anpassade till produkterna.

Vi har även egen betning och elpolering i huset. Lång erfarenhet och gedigna kunskaper kring formning och svetsning av rostfritt stål står alltid till ditt förfogande.

Vi deltar gärna som problemlösare i inledningsskedet och finner lösningar som effektiviserar tillverkningen och optimerar produktionsekonomin.

Vår produktion är byggd för att klara kvalitet och bra ekonomi i både stora och små serier. Flexibiliteten är hög och vi klarar utan problem snabba förändringar, både före och under processen.

Svetsning

SVETSNING

Automatisk och manuell punkt- och tigsvetsning

Trådbockning

BOCKNING

Automatisk trådbockning i robotar

Elpolering

YTBEHANDLING

Egna resurser för betning och elpolering