Tillbehör för trådkorgar och instrumentgaller

Sjukvårdspersonalens engagemang kring utvecklingen av våra produkter leder oss fram till användbara tillbehör och detaljer som underlättar det dagliga arbetet.

Till sortimentet hör olika former av instrumentfjädrar anpassade till våra instrumentgaller. Instrumentfjädrarna fixerar gallret och underlättar indelningen av medicinska instrument. Programmet omfattar även smarta saxstöd i olika storlekar samt rostfria märkbrickor, nyckelringar och etiketthållare.

Tillbehören passar samtliga trådkorgar och instrumentgaller i vårt sortiment.