E-motion

Ny trådbockningsmaskin ökar flexibiliteten

För att öka vår kapacitet och därmed även vår leveransförmåga har vi valt att investera i ytterligare en trådbockningsmaskin. Genom investering säkrar vi våra möjligheter till kortare ledtider genom en högre flexibilitet i produktionen.

Vi förfogar sedan tidigare över tre liknande trådbockningsmaskiner och en personal med mycket goda kunskaper kring hur maskinerna körs och hur de programmeras.

Med den nya trådbockningsmaskinen kommer maskinoperatörer att få vidareutveckla sina kunskaper då det i samband med installationen kommer att genomföras vissa utbildningar. Från företagets sida ser vi detta som mycket postivt. Det är med välutbildad personal och ny teknik som vi ska ta oss framtiden an.

 

Publicerad 7 Mar 2021