Nybygget

Nya lokaler gör oss bättre rustade för framtiden

För att möta framtida utmaningar har vi under det senaste året investerat i nya lokaler i vår anläggning i värmländska Munkfors.

På baksidan av fabriken har rests en tillbyggnad på runt 250 kvm. De nya ytorna ska främst användas som lager, men till del även för produktion. Vi kan på så vis på ett bättre sätt nyttja den befintliga produktionsytan och få ett effektivare flöde. Nybyggnationen öppnar också upp för nya maskiner i framtiden.

Med vidareutvecklingen av fabriken visar vi svenska industriföretag att vi kan stå starka i den globala konkurrensen trots – eller kanske just på grund av – att vi väljer att stanna i Munkfors.

För att ytterligare stödja hembygden väljer vi att använda lokala entreprenörer i mesta möjliga mån.

De nya lokalerna beräknas vara i drift under första kvartalet 2021.

 

Publicerad 8 Mar 2021